מלאכי
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
מלא1
1 די מַשָׂא פוּן דבר ה' צו ישראל דורך מַלאָכין [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=yE16T70t-1U
: 2 איך האָבּ אײַך אהב, אמר ה'. אוּן איר אמר: מיט וואָס האָסטו אונדז אהב? איז נישט עֵשָו אָח צו יעקב? אמר ה', פונדעסטוועגן האָבּ איך יעקבן אהב [זען
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
], 3 אוּן עֵשָון האָבּ איך שׂנא, אוּן שׂים זײַנע הָרִים אַ שְמָמָה, אוּן זײַן נחלה פאַר תַנּוֹת [תַּן] פוּן מדבּר. 4 אויבּ אֶדוֹם אמר: מיר זײַנען רשש געוואָרן, אָבער מיר וועלן ווידער בנה די חורבות, האָט ה' צבָאות אַזוי אמר: זיי וועלן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], אוּן איך וועל הָרַס, אוּן מע וועט זיי קרא דער גְּבוּל רשעה, אוּן הָעָם וואָס ה' האָט זעם עַד עוֹלָם. 5 אוּן אײַערע אויגן וועלן ראה, אוּן איר וועט אמר: ה' איז גדל אַריבּער דעם גְּבוּל ישראל. 6 בּן כבד אָב, אוּן עֶבֶד אֲדֹנָיו; איז אויבּ איך בין אַן אָב, אַוווּ איז מײַן כבוד? אוּן אויבּ איך בין אֲדוֹנים, אַוווּ איז די מוֹרָה פאַר מיר? אמר ה' צבָאות צו אײַך, כֹּהנים, וואָס זײַט בזה [זען "בזה" ישעיה 3:35] מײַן שֵם. אוּן איר אמר: מיט וואָס זײַנען מיר בזה דײַן שֵם? 7 איר נגש אויף מײַן מזבח לֶחֶם מגֹאָל [גאל]. אוּן איר אמר: מיט וואָס האָבּן מיר דיך גאל? מיט אײַער זאגן: דער שלחן ה' איז נבזה [בזה, ישעיה 3:35]. 8 אוּן אַז איר נגש אַן עִוֵּר צו זבח, איז קיין רָע נישט! אוּן אַז איר נגש אַ פִּסֵּחַ אוּן אַ חֹלֶה, איז קיין רָע נישט! קרב עס נָא צו דײַן פֶּחָה, צי ער וועט דיך רצה, אָדער וועט דיך נשׂא? אמר ה' צבָאות. 9 אוּן אַצונד חלה נָא בּײַ א-ל, ער זאָל אונדז חנן! דורך אײַער יָד איז דאָס געשען; קען ער נשׂא דעם פנים פוּן אײַך? אמר ה' צבָאות. 01 וואָלט ווער פוּן אײַך סגר די דְּלָתַיִם, אוּן איר זאָלט נישט אור אויף מײַן מזבח חִנָּם! איך וויל אײַך נישט האָבּן חֵפֶץ, אמר ה' צבָאות, אוּן וועל נישט רצה קיין מִנְחָה פוּן אײַער יָד. 11 וואָרעם פוּן מִזְרַח שֶמֶש אוּן בּיז מְבוֹאוֹ איז מײַן שֵם גָדוֹל צווישן די גּוֹיִם, אוּן אין כל מקוֹם ווערט מֻקְטָר נגש צו מײַן שֵם אוּן מנחה טְהוֹרָה; ווײַל מײַן שֵם איז גָדוֹל צווישן די גּוֹיִם, אמר ה' צבָאות. 21 אוּן איר חלל אים מיט אײַער זאָגן: דער שֻלְחַן אדֹנָי איז גאל, אוּן זײַן נִיב, זײַן אֹכֶל, איז בזה. 31 אוּן איר אמר: הִנֵּה, וואָס פאַר אַ תְּלָאָה! אוּן איר נפח בּײַ אים, אמר ה' צבָאות; אוּן איר ברענגען אַ גָּזוּל, אוּן אַ פִּסֵּחַ אוּן אַ חוֹלֶה; אוּן אַז איר ברענגען דעם מִנְחָה, זאָל איך אים רצה פוּן אײַער יָד? אמר ה'. 41 אוּן אָרוּר [ארר] זאָל זײַן דער נוֹכֵל, וואָס אין זײַן עֵדֶר איז דאָ אַ זָכר, אוּן ער איז מנַדר אוּן זבח אַ משחת [שחת] צו אֲדֹנָי; וואָרעם אַ מֶלֶךְ גדוֹל בין איך, אמר ה' צבָאות, אוּן מײַן שֵם איז נוֹרָא צווישן די גּוֹיִם.
 
מלא2
1 אוּן אַצונד, צו אײַך איז דערדאָזיקער מִצְוָה, איר כֹּהנים: 2 אויבּ איר וועט נישט שמע, אוּן אויבּ איר וועט נישט שׂים אין לֵב, צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] כבוד צו מײַן שֵם, אמר ה' צבָאות, וועל איך שלח אויף אײַך אַ מְאֵרָה, אוּן איך וועל ארר אײַערע בִּרְכוֹת [זען
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg
https://www.youtube.com/watch?v=MlOakA6cyhk
], יאָ, איך זיי ארר, ווײַל איר שׂים נישט צום לֵב. 3 הִנֵּה, איך וועל זער בּײַ אײַך אויף דער זריעה; אוּן איך וועל זרה פֶּרֶש אויף אײַערע פנימער, דעם פֶּרֶש פוּן אײַערע יָום-טוב-קרבּנות; אוּן מע וועט אײַך נשׂא מיט אים. 4 אוּן איר וועט ידע אַז איך האָבּ אײַך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] דעם דאָזיקן מִצְוָה, כדי מײַן בְּרִית זאָל היה מיט לֵוִי, אמר ה' צבָאות. 5 מײַן בְּרִית איז מיט אים געווען אויף הַחַיִּים אוּן הַשָלוֹם, אוּן איך האָבּ זיי אים נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף מוֹרָא, אוּן ער האָט פאַר מיר ירא געהאַט, אוּן פאַר מײַן שֵם האָט ער חתת. 6 די תוֹרה פוּן אֱמֶת איז געווען אין זײַן פֶּה, אוּן קיין עַוְלָה האָט זיך נישט מצא אויף זײַנע ליפן; אין שלוֹם אוּן אין מִישוֹר איז ער מיט מיר הלך, אוּן רַבִּים האָט ער שוב פוּן עָוֹן. 7 וואָרעם די ליפן פוּן כֹהן דאַרפן זײַן שומר איבּער דַעַת, אוּן די תוֹרה דאַרף מען בקש פוּן זײַן פֶּה, ווײַל דער מַלְאָךְ ה' צבָאות איז ער. 8 אָבער איר האָט זיך סור פוּן הַדֶּרֶךְ, איר האָט געמאַכט כשל רבּים אין דער תוֹרה, איר האָט שחת דעם בְּרִית פוּן לֵוִי, אמר ה' צבָאות. 9 דעריבער האָבּ איך אויך אײַך נתן נבזים [זען בזה, ישעיה 3:35] אוּן שָפל בּײַ כּל הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וועדליק ווי איר נישט זײַן שומר איבּער מײַנע דרכים, אוּן נשׂא פנים אין תּוֹרָה. 01 איז נישט אָב אֶחָד בּײַ אונדז אַלעמען [זען אלוקים הָאָב, יוחנן 9:41; משלי 4:03]? האָט אונדז נישט א-ל אֶחָד בּרא? לָמָּה זאָלן מיר בגד איינער אָן אַנדערן, צו חלל דעם בְּרִית אבוֹתֵינוּ? 11 בגד האָט יהודה, אוּן תוֹעֵבָה איז עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] געוואָרן אין ישראל אוּן אין ירושָלַיִם, וואָרעם חלל האָט יהודה די קֹדֶש ה' וואָס ער האָט אהב, אוּן האָט בעל בַּת א-ל נֵכָר. 21 ה' וועט כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] בּײַ דעם איש וואָס עשׂה דאס, אַ עור אוּן ענה פוּן די אוהלים פוּן יעקב, אוּן דעם וואָס נגש מִנְחָה צו ה' צבָאות. 31 אוּן צווייטנס עשׂה איר: איר כסה דעם מזבח ה' מיט דִּמְעָה. מיט בְּכִי אוּן מיט אֲנָקָה, ווײַל ער קען זיך מער נישט פנה צום מִנְחָה, אוּן אים לקח מיט רָצוֹן פוּן אײַער יָד. 41 אוּן איר אמר: פאר וואָס? ווײַל ה' איז עדות צווישן דיר אוּן דער אִשָּה פוּן דײַן נְעוּרִים, וואָס דו האָסט בגד אָן איר, הגם זי איז דײַן חברטע, אוּן די אִשָּה פוּן דײַן בְּרִית. 51 אוּן אֶחָד נישט ער [ה'] עשׂה? וואָס האָט שְאָר פוּן רוּחַ; און וואָס הָאֶחד? זֶרַע אלוֹקים ער בקש. דעריבער זאָלט איר זײַן שמר אין אײַער רוּחַ, אוּן אָן דער אִשָּה פוּן זײַן נְעוּרִים זאָל מען נישט בגד. 61 וואָרעם איך האָבּ שׂנא גֶט, אמר ה' אֱלֹקֵי ישראל, אוּן דעם וואָס כסה חָמָס [זען ישעיה 9:35] על זיין לבוּש, אמר ה' צבָאות; דעריבער זאָלט איר זײַן שמר אין אײַער רוּחַ, אַז איר זאָלט נישט בגד. 71 איר האָט יגע ה' מיט אײַערע דברים, אוּן איר אמר: מיט וואָס האָבּן מיר יגע? מיט אײַער זאָגן: איטלעכער וואָס עשׂה רָע, איז טוֹב אין די אויגן פוּן ה', אוּן זיי חפץ ער האָבּן; אָדער, וווּ איז האלוקים פוּן מִשְפָּט?
 
מלא3
 
1 הִנֵּה, איך שלח מײַן מַלְאָךְ [זען מרק' 2:1], אוּן ער וועט פנה דעם דֶּרֶךְ פאַר מיר, אוּן פִתאֹם וועט בוא אין זײַן הֵיכַל הָאָדוֹן [זען תהלים 1:011; זכריה 41:4, זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] וועמען איר בקש; אוּן דער מַַלְאָךְ [זען ישעיה 6:24; 8:94; יהודים אין משיח 02:31; 42:21] הבּרית וועמען איר חפץ, הִנֵּה בוא ער, אמר ה' צבָאות. 2 אוּן ווער קען כול דעם יוֹם בוֹאוֹ? אוּן ווער איז דער וואָס קען עמד, ווען ער באַווײַזט זיך? וואָרעם ער איז ווי אֵש פוּן דעם מְצָרֵף [צוֹרֵף], אוּן ווי בֹּרִית פוּן מְכַבְּסִים [כבס]. 3 אוּן ער וועט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] ווי אַ מְצָרֵף [צוֹרף] אוּן אַ מטהר פוּן כֶּסֶף, אוּן וועט טהר בּני-לֵוִי, אוּן זיי זקק ווי זָהָב אוּן ווי כֶּסֶף; אוּן זיי וועלן ברענגען צו ה' מנחה אין צדקה. 4 אוּן ערב וועט זײַן בּײַ ה' דער מִנְחָה פוּן יהודה אוּן ירושָלַיִם, ווי אין די יְמֵי עוֹלָם, אוּן ווי אין שָנִים קַדְמֹנִיּוֹת. 5 אוּן איך וועל קרב צום משפט אויף אײַך, אוּן איך וועל זײַן אַן עֵד מְמַהֵר, אַקעגן די מכשפים, אוּן אַקעגן די נוֹאפים, אוּן אַקעגן די וואָס שבע שֶקֶר, אוּן אַקעגן די וואָס עשק דעם שָׂכִיר פוּן זײַן שְׂכַר, די אַלמנה אוּן דעם יתום, אוּן קריוודען דעם גֵּר, אוּן האָבּן נישט קיין ירא פאַר מיר, אמר ה' צבָאות. 6 אָבער איך ה' שָנָה זיך נישט, אוּן איר בּני יעקב וועט נישט כלה ווערן. 7 פוּן די יְמֵי אבוֹתֵיכם אָן האָט איר זיך סור פוּן מײַנע חֻקּוֹת, אוּן זיי נישט שוֹמר; שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו מיר, אוּן איך וועל זיך שוב צו אײַך, אמר ה' צבָאות. אָבער איר אמר: וועגן וואָס זאָלן מיר זיך שוב? 8 צי דאַרף אַן אָדָם קבע אלוֹקים, וואָס איר קבע מיך? אוּן איר אמר: אין וואָס קבע מיר דיך? אין דעם מַעֲשֵׂר אוּן דער תְּרוּמָה. 9 איר זײַט מיט אַ מְאֵרָה אָרוּר [זען
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg
https://www.youtube.com/watch?v=MlOakA6cyhk
], פוּן דעסט וועגן קבע איר מיך, דאָס כּל הַגּוֹי. 01 ברענגט דעם כּל הַמַּעֲשֵׂר אין בּית האוֹצָר, אוּן זאָל זײַן טֶרֶף אין מײַן בּית, אוּן בחן מיך נָא דערמיט, אמר ה' צבָאות, אויבּ איך וועל אײַך נישט פתח די אֲרֻבּוֹת [ררֻבָּה] פוּן שָמַיִם, אוּן וועל אײַך נישט ריק אַ בְּרָכָה בּיז איבּער גענוּג. 11 אוּן איך וועל גער פוּן אײַערטוועגן אויף דעם אֹכֵל, אוּן ער וועט אײַך נישט שחת די פרי האדמה, אוּן אײַער גֶּפֶן וועט נישט שכל אין שָׂדֶה, אמר ה' צבָאות. 21 אוּן כּל הגּוֹיִם וועלן אײַך אשר, וואָרעם איר וועט זײַן אַן אֶרֶץ חֵפֶץ, אמר ה' צבָאות. 31 חזק זײַנען אײַערע דברים קעגן מיר, אמר ה'. אוּן איר אמר: וואָס האָבּן מיר דבר אַקעגן דיר? 41 איר האָט אמר: שָוְא איז עבד אלוקים, אוּן וואָס בֶּצַע אַז מיר האָבּן שוֹמר זײַן משמרת, אוּן אַז מיר זײַנען הלך ווי קדֹרַנִּים פאַר ה' צבָאות? 51 איז, אַצונד מאשרים מיר רופן די זֵדִים; יאָ, בנה געוואָרן זײַנען די וואָס עשׂה רשעה, יאָ, זיי האָבּן בּחן אלוקים, אוּן זײַנען מלט געוואָרן. 61 דענסמאָל האָבּן די יִרְאֵי ה' דבר איינער צום אַנדערן, אוּן ה' האָט קשב אוּן שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81], אוּן אַ סֶפֶר זִכָּרוֹן איז כתב געוואָרן בּײַ אים, פאַר די יִרְאֵי ה', אוּן חשב אָן זײַן שֵם. 71 אוּן זיי וועלן מיר זײַן, אמר ה' צבָאות, אין דעם יוֹם וואָס איך עשׂה סְגֻלָה; אוּן איך וועל זיך חמל אויף זיי, ווי אן איש חמל זיך אויף בְּנוֹ וואָס עבד אים. 81 אוּן איר וועט ווידער ראה צווישן דעם צדיק אוּן דעם רשע, צווישן דעם וואָס עבד אלוקים, אוּן דעם וואָס עבד אים נישט. 91 וואָרעם הִנֵּה, דער יוֹם בוא, ער בער ווי אַ תַנּוּר, אוּן כּל זֵדִים אוּן אַלע וואָס עשׂה רשעה וועלן זײַן קַש, אוּן להט וועט זיי דער יוֹם וואָס בוא, אמר ה' צבָאות, אַז ער וועט זיי נישט עזב שֹרֶש אָדער עָנָף. 02 אָבער אײַך, וואָס האָט ירא פאַר מײַן שֵם, וועט זרח די שֶמֶש פוּן צדקה מיט מַרְפֵּה [זען ישעיה 5:35] אין אירע כּנפים [כנף]; אוּן איר וועט יצא אוּן וועט פוש ווי עֲגָלִים פוּן מַרְבֵּק. 12 אוּן איר וועט עסס די רשעים, וואָרעם זיי וועלן זײַן אֵפֶר אונטער אײַערע כּפּוֹת רגלים אין דעם יוֹם וואָס איך עשׂה, אמר ה' צבָאות. 22 זכר! די תוֹרה פוּן משהן עַבְדִּי, וואָס איך האָבּ אים צוה אין חוֹרֵב פאַר כּל ישראל, חוקים אוּן משפטים. 32 הִנֵּה, איך שלח צו אײַך אֵלִיָהו הנביא [זען מתי 41:11], איידער עס בוא דער יוֹם ה', דער גדוֹל אוּן דער נוֹרָא. 42 אוּן ער וועט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] דאָס לֵב אבות צו בָּנִים, אוּן דאָס לֵב בּנים צו אבותם, כדי איך זאָל נישט בוא, אוּן נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] הָאָרֶץ מיט חֵרֶם.