תהלים32
 
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
1 מזמור פוּן דָוִדן. ה' איז מײַן רֹעֶה, מיר וועט נישט חָסֵר. 2 אויף נְאוֹת דֶשֶא מאַכט ער מיך רבץ, בּײַ מֵי מְנֻחוֹת טוּט ער מיך נהל. 3 ער שוב מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]; ער הנחה [נחה] מיך אין מַעְגָּל צֶדֶק פוּן וועגן שְמוֹ [זען "שְמוֹ" זכריה 21-11:6]. 4 אַפילו אַז איך הלך אין גֵּיא פוּן צַלְמָוֶת, האָבּ איך נישט ירא פאַר רָע, וואָרעם דו ביסט מיט מיר [זען "עִמָּנוּ אֵ-ל" ישעיה 41:7;
זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]; דײַן שֵבֶט [זען בראשית 01:94] אוּן דײַן מִשְעֶנֶת [זען שפטים 12:6], זיי טוּען מיך נחם. 5 דו ערך פאַר מיר אַ שֻלְחָן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=A-skwOqVA8A
] אַנטקעגן מײַנע צֹרְרִים; האָסט דשן מיט שֶמֶן מײַן קאָפּ, מײַן כָוס רְוָיָה. 6 נאָר טוֹב אוּן חֶסֶד וועלן מיר רדף כּל יְמֵי חַיָּי [זען
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ], אוּן איך וועל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בּית ה' [זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ] אויף אֹרךְ יָמִים [זען תהלים 5:12; ישעיה 01:35].